Velkommen til Censorformandskabet for Fysioterapeutuddannelserne

Formålet med denne hjemmeside er at give censorerne adgang til et hurtigt overblik over relevante oplysninger som har betydning for varetagelse af censorfunktionen.

Vi vil her informere om eksempelvis nye tiltag, tidspunkter for afholdelse af regionsmøder, oplysninger fra ministeriet etc.

Formandskabet varetages af:
Censorformand: Dorte Høst (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 2330 3099)
Næstformand: Nils Erik Sjøberg (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 2071 2851).

Formandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset over for ministeriet og uddannelsesinstitutionen eller uddannelsesinstitutionerne og rådgiver desuden Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte ved beskikkelse af censorer. Desuden afgiver formandskabet en årlig beretning, udarbejdet på baggrund af censorernes rapporter, og denne indgør i grundlaget for evalueringer af uddannelsen eller faget.
Endelig besvarer formandskabet høringer om uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger og indgår i løbende dialog med såvel uddannelseslederne som med ministeriet. Censorfunktionen er således en væsentlig del af uddannelsernes kvalitetssikring.

Sekretariatsfunktionen varetages af Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/ Ulla Arreborg (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. tlf. 7266 5161), som også kan kontaktes med eventuelle kommentarer eller forslag til hjemmesiden.

Censorkorps:
Det nuværende censorkorps er beskikket for perioden 1. februar 2018 - 31. januar 2022.

For at blive godkendt som censor og optaget i censorkorpset, skal ansøgningsskema udfyldes.
Ansøgnings- og kvalifikationsskema til Fysioterapeutuddannelsens Censorkorps kan findes under Informationer til censorer. Skemaet sendes sammen med CV til Professionshøjskolernes Censorsekretariat, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Regionsmøder:
Der afholdes hvert andet år regionsmøder disse anses som særdeles væsentlige. Censorer har en vigtig funktion i den løbende kvalitetssikring- og udvikling af fysioterapeutuddannelsen, hvorfor censorernes deltagelse i disse møder er forventet.
Møderne anses som en del af censorarbejdet og vi vil opfordre alle censorer til så vidt muligt at deltage i disse.

NYT:

Nyhedsbrev April 2018:
Nyhedsbrevet findes under censorformandskabet orienterer - nyhedsbreve.

Årsberetning 2016/2017
Censorformandskabets årsberetning for 2016/2017 kan findes under censorformandskabet orienterer.

Censorudvalgetsrapport:
"Et fremtidssikret censorsystem" kan ses her.

I rapporten ”Et fremtidssikret censorsystem" peger Censorudvalget på en række områder, hvor censorsystemet kan forbedres.